Type B

Powierzchnia i położenie działki

Działka inwestycyjna nr 11, obręb 259.
Powierzchnia 5285 m² – w tym:

  • 1743 m² – grunty pod zabudowę mieszkaniową,
  • 3542 m² – grunty zadrzewione i zakrzewione.

Położona przy ul. Witebskiej 6 w Bydgoszczy wzdłuż 150 metrów bieżących linii brzegowej rzeki Brdy.