Type B

Powierzchnia i położenie działki

Działka inwestycyjna nr 11 o powierzchni 5285 m² położona jest przy ul. Witebskiej 6 w Bydgoszczy wzdłuż 150 metrów bieżących linii brzegowej rzeki Brdy.